KDO JSME

Jsme sekulární institut papežského práva. Pravidelně se setkáváme:

 • ve skupinkách, kde probíhá společná formace, modlitba a sdílení života,
 •  při rekolekcích, 
 • každá se svou zodpovědnou
 • a jednou ročně na týdenních exerciciích. 

Naše setkání jsou pro nás slavností.


Naším povoláním je být kontemplativní i apoštolské.

Sílu čerpáme z denní účasti na mši sv., osobní modlitby, modlitby breviáře, růžence a také ze společenství. 

Od Kateřiny Sienské se učíme, jak žít hluboce spojeny s Ježíšem uprostřed všedního života a jak s odvahou žít jako aktivní členka církve.

Pro život v Caristas Christi se požaduje:

 • duševní zdraví,
 • zodpovědnost za svůj život,
 • ekonomická samostatnost.
 • Společenství zasvěcených žen v rámci katolické církve.
 • Nežijeme společně, ale každá žije a pracuje tam, kam ji Boží Prozřetelnost postavila. 
 • Spojuje nás naše zasvěcení. 
 • V něm usilujeme o rozvinutí svého křestního povolání při zachovávání evangelních rad: chudoby, čistoty a poslušnosti.
O svém zasvěcení nemluvíme. 

Do naší spirituality patří diskrétnost: žít své zasvěcení před zrakem Otce. (Mt 6,6) 

Žít uprostřed lidí a být jednou z nich.

Žít uprostřed církve a pro církev. ŽIVOTNÍ ÚSEKY V CARISTAS CHRISTI

Příprava a přijetí. Přijetí předchází doba přípravy. Je to doba vyjasňování a uvažování. Trvá zpravidla rok. 

Počáteční příprava. Nově příchozí  se svou zodpovědnou uvažuje o základních prvcích povolání v Caritas Christi a snaží se podle něj stále více žít. Tato doba trvá zpravidla 3 roky.

První závazek. Je to akt, kterým se členka daruje Bohu v jeho církvi - žít své povolání v Caritas Christi. Odpovídá tak na Boží výzvu. Na jeden rok slibuje život v celibátu, chudobě a poslušnosti. Tento závazek znamená plné začlenění do sesterského společenství. 

Na cestě k donaci.   V následující formaci, trvá zpravidla 4 roky, prohlubuje členka svůj život v povolání a vždy po roce skládá sliby chudoby, čistoty a poslušnosti pro následující rok. 

Donace je akt definitivního darování se Bohu a zároveň definitivním přijetím do Caritas Christi. Donace v sobě zahrnuje slib navždy žít čistotu v celibátu a závazek chudoby a poslušnosti.© 2019 Caritas Christi
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!