Kontemplativní život pro mne spočívá v jednotě lásky s Ježíšem Kristem.

Juliette Molland

"Celým smyslem našeho života je zůstávat v Boží lásce, abychom milovaly Boha a jiné přiváděly k lásce k němu na tom místě, kam nás postavil." (LV 1) 

Z dopisu papeže Františka sekulárním institutům 

(...) Nechte se inspirovat, drahé členky sekulárních institutů, touhou po svaté sekularitě. Vždyť jste laické instituty. Jste jedním z nejstarších charismat a církev vás bude vždy potřebovat. Vaše zasvěcení se nesmí zaměňovat s řeholním životem. Je to křest, který utváří první a nejradikálnější formu zasvěcení. 

(...) Je třeba udělat nový krok. Původně jste se rozhodly "vyjít ze sakristií", abyste přivedly Ježíše na svět. Dnes musí být hnutí vycházení doplněno závazkem zpřítomňovat svět (ne světskost!) v církvi. Mnoho existenčních otázek dorazilo na stůl biskupů a teologů pozdě. V předstihu jste zažily mnoho změn. Ale vaše zkušenost ještě církev dostatečně neobohatila. Pohyb proroctví, který vás dnes vyzývá, je dalším krokem po vašem narození. To neznamená návrat do sakristie, ale být "přijímacími anténami, vysílajícími zprávy".  

(...) Obdržely jste dar proroctví, které "předjímalo" Druhý vatikánský koncil, který uvítal bohatství vašich zkušeností. Svatý Pavel VI. řekl: "jste pokročilé křídlo církve ve světě". Žádám vás dnes, abyste obnovily tohoto ducha "předjímání" cesty Církve, abyste byly strážkyněmi hledícími vzhůru a vpřed, s Božím slovem v srdcích a láskou ke svým bratřím a sestrám v rukou. Jste na světě, abyste svědčily, že je Bohem milován a požehnán. Jste zasvěceny pro svět, který očekává vaše svědectví o svobodě, která dává radost, která živí naději, která připravuje budoucnost. Za to vám děkuji a ze srdce vám žehnám a žádám vás, abyste se za mě i nadále modlily.

Řím, 2. února 2022
FRANTIŠEK 


Caritas Christi je sekulární institut papežského práva.

Jsme ženy, které odpověděly Bohu na jeho zdarma danou lásku tím, že jsme se mu darovaly ve svém laickém stavu, v celibátu zvoleném z lásky k němu.

Jsme mezinárodní společenství, pocházíme z mnoha zemí a různých kultur. Spojuje nás láska k Bohu a povolání žít s ním a pro něho uprostřed světa.

Mezi sebe přijímáme ženy ve věku 20 - 45 let (svobodné nebo vdovy), které chtějí dát svůj život Bohu uprostřed světa.  

© 2019 Caritas Christi
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!